Község


Hanva a Sajó völgyében fekszik, a csízi gyógyfürdő közelében. A község máig megtartotta a mezőgazdasági jellegét. A községben több magánvállalkozó tevékenykedik, akik állattenyésztéssel és növénytermesztéssel is foglalkozik. Továbbá a községben tevékenykedik Ing.László Ottó kovácsmester. Az 1852-es és 1868-as évek közötti időszakban lelkészként tevékenykedett a községben Tompa Mihály,akinek a sírja a kálvinista templom mellett található.


Hanva községről már az 1200-as évektől találunk feljegyzéseket, 1266-ban Honua,1295-ben Hanua,1786-ban Hamva,1920-ban Hanava, magyarul Hanva néven.E községnek már 1200-ban Hunt Zsigmond volt az ura.1323-ban Hanvay Miklós és Hunt Ádám voltak a község nagybirtokosai. Szép kolostora,amely a Darvas féle úrilak helyén állhatott,1352-ben nyer emlitést egy okiratban.Feltételezhető,hogy a kolostor amiről semmi közelebbit nem tudunk a 16 sz.-ban szünhetett meg.1427-ben a Hanvayaknak 30 jobbágyuk volt itt,ami azt bizonyítja,hogy már akkor tekintélyes község volt.1773-ban 31 úrbéres és 12 zsellér család,1828-ban 117 ház és 1352 lakosa volt.1550-ben Ferdinánd király új adományt ad a községre a Soldos, Hanvay,Darvas,Sándor,Szkárosi és Kerepecy családnak.A község későbbi birtokosai maradtak a Hanvay és a Darvas család.A községben lévő két úrilak szintén az ő tulajdonuk volt.Hanvához tartoznak : Ipolnok,Parinavölgy ,Alsó és Csízi tanya, Hegyfő és Krizsan puszták.E két utóbbi azelőtt szintén község volt.Illetőleg Krizsan puszta határán feküdt egykor Hanva község,mely a tatárjárás idején elpusztult és csak később telepítették a mai helyére. Az akkori lakosság,ahogy tudomásunkra jutott mezőgazdasággal foglalkozott., de nem csak mezőgazdászok voltak,hanem szőlőtermesztéssel is foglalkoztak. Éppen ebből ered a község címere.


Utoljára frissítve: 2019-11-04 13:47:45

Létrehozva: 2019-09-18 14:20:56

Műszaki üzemeltető


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Hanva


Obecný úrad

Chanava 139

980 44, Lenartovce

IČO: 00 318 825

E-mail: info@chanava-obec.sk

Tel.: 047/559 42 16

Web: www.chanava-obec.sk

Kalendár