Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia


opatrenie_HHG_OLP_6849_2020_prevadzky_podujatia_statna_sprava_rusi_O_25062020.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2020-09-03 10:23:04

Dátum vytvorenia: 2020-09-03 10:23:04

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Chanava


Obecný úrad

Chanava 139

980 44, Lenartovce

IČO: 00 318 825

E-mail: info@chanava-obec.sk

Tel.: 047/559 42 16

Web: www.chanava-obec.sk

Kalendár