Voľby do orgánov samosprávy obcí, Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, Referendum


Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

15.02.2024Rozhodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky

PDF

22.02.2024Informácia pre voliča

PDF

22.02.2024Tájékoztatás a választópolgárok részére

PDF

22.02.2024Žiadosť občana iného členského štátu EÚ

PDF

10.06.2024Zápisnica okrskovej volebnej komisie

PDF

Voľby prezidenta SR v roku 2024

11.01.2024Vyhlásenie voľby prezidenta SR v roku 2024

PDF

11.01.2024Informovanie voličov (SK)

PDF

11.01.2024Informovanie voličov (HU)

PDF

11.01.2024Zverejňovanie elektronickej adresy obce

PDF

14.02.2024Rozhodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky

PDF

25.03.2024Zápisnica okrskovej volebnej komisie

PDF

09.04.2024Zápisnica okrskovej volebnej komisie

PDF

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2023

14.06.2023Vyhlásenie voľby do orgánov samosprávy obcí

PDF

14.06.2023Oznámenie o počte voličov v obci Chanava

PDF

14.06.2023

Informovanie voličov (SK)

PDF

14.06.2023Informovanie voličov (HU)

PDF

14.06.2023Oznámenie o odovzdaní kandidátnych listín na starostu obce

PDF

28.07.2023Určenie volebných miestností

PDF

03.08.2023Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

PDF

03.08.2023Oznámenie o mieste a čase konania volieb do orgánov samosprávy obcí

PDF

14.09.2023Zápisnica okrskovej volebnej komisie

PDF

14.09.2023Zápisnica miestnej volebnej komisie

PDF


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

14.06.2023Vyhlásenie voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

PDF

14.06.2023Zverejňovanie elektronickej adresy obce

PDF

14.06.2023Informovanie voličov (SK)

PDF

14.06.2023Informovanie voličov (HU)

PDF

26.06.2023Voľba poštou

PDF

26.06.2023Informácia 

PDF

02.10.2023Zápisnica T111

PDF

02.10.2023Prílohy T112

PDF


OZNÁMENIE OBČANOM OBCE CHANAVA


03.04.2023Oznámenie občanom obce Chanava

PDFOZNÁMENIE O VZDANÍ SA MANDÁTU POSLANCA

OBECNÉHO ZATUPITEĽSTVA - NÁSTUP NÁHRADNÍKA

06.02.2023Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva - nástup náhradník

PDF

27.09.2023Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva - nástup náhradníka

PDFREFERENDUM V ROKU 2023 

09.11.2022Rozhodnutie prezidentky o vyhlásení referenda

PDF

10.11.2022Informácia pre voliča

PDF

10.11.2022Választási tájékoztató

PDF

10.11.2022Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

PDF

16.11.2022Referendum v roku 2023

PDF

16.11.2022

Žiadosť o voľbu poštou pre referendum v roku 2023 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR - tlačivo

PDF

16.11.2022Žiadosť o voľbu poštou pre referendum v roku 2023 voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR - tlačivo

PDFVOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

06.07.2022Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

PDF

17.08.2022Menovací dekrét

PDF

17.08.2022Oznámenie o odovzdaní kandidatúry do orgánov samosprávy obcí

PDF

07.09.2022Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí

PDF

12.09.2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Chanava

PDF

12.09.2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Chanave

PDFVOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

07.09.2022Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov

PDF
DátumNázovDokument
21.11.2019
OznámeniePDF
06.11.2019
Zákon o vyhlásení voľby do NR SR 2020

PDF

06.11.2019
Oznámenie o čase a mieste konania voľby do NR SR 2020

PDF

06.11.2019
Informácia pre voliča - slovenský jazyk

DOC

06.11.2019
Informácia - slovenský jazyk

DOC

06.11.2019
Informácia pre voliča - maďarský jazyk

DOC

06.11.2019

Informácia - maďarský jazyk

DOC

25.10.2019Žiadosť o voľbu poštouDOC
25.10.2019Adresa na doručenie - voľby poštou

PDFDátum poslednej aktualizácie: 2024-06-13 09:10:45

Dátum vytvorenia: 2019-11-06 09:58:52

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Chanava


Obecný úrad

Chanava 139

980 44, Lenartovce

IČO: 00 318 825

E-mail: info@chanava-obec.sk

Tel.: 047/559 42 16

Web: www.chanava-obec.sk

Kalendár