História


Prvá zmienka o nej je z roku 1266. Vznikla pri kláštore, ktorý stál na mieste dnešnej kúrie Darvašovcov. Tá dnes slúži ako kultúrny dom. Obec si dodnes zachovala poľnohospodársky ráz. Dlhé roky tu v zhode žijú Maďari aj Slováci.

V rokoch 1852 až 1868 tu pôsobil významný dejateľ, farár a básnik Tompa Mihály, ktorý je pochovaný vedľa kalvínskeho kostola. Okrem hrobu tu nájdete aj jeho bustu a pamätnú izbu.


Chanava bola veľmi významnou obcou, ktorá doteraz nie je historikmi patrične ocenená. V listinách sa spomína už od roku 1266 a usadlosť sa volala Honua, potom Hanua, Hamva, Hanava a od roku 1927 Chanava.

Vznikla pri kláštore, ktorý stál na mieste dnešnej kúrie Darvašovcov. Obec bola pôvodne v zemepanskej závislosti na šlachtickom rode Chanvaiovcov, ktorý má korene práve v Chanave. Po roku 1550 tu vlastnili majetky aj dalšie šlachtické rody.Hanvaiovci sú jedným z najstarších rodov Gemera, ich majetkom boli aj obidva kaštiele. K obci patril Ipolnok, Parina údolie, Dolná, a Číž pustatina, Hegyfő a Krizsan pustatina.

Na hranici Krizsana stála obce Chanava, ktorá po tatárskom plene zahynula a až potom vznikla na dnešnom mieste. Od miestnych obyvateľov sa dozvedáme, že obyvatelia obce sa zaoberali prevážne poľnohospodárstvom. Miestny obyvatelia však neboli iba roľníci, ale zaoberali sa aj vínohradníctvom a práve preto sa vinič stál symbolom obce.


Dátum poslednej aktualizácie: 2019-10-16 16:32:08

Dátum vytvorenia: 2019-10-16 11:53:58

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Chanava


Obecný úrad

Chanava 139

980 44, Lenartovce

IČO: 00 318 825

E-mail: info@chanava-obec.sk

Tel.: 047/559 42 16

Web: www.chanava-obec.sk

Kalendár