Aktuality


Tlačová správa

Upozornenie

Plagát

Inzercia

Leták

Kontaktné miesto

TÁJÉKOZTATÓ - 2020-10-29 13:26:58

TÁJÉKOZTATÓ

OZNAM - 2020-10-29 13:18:33

OZNAM

Pracoviská MV SR sú až do odvolania zatvorené

Úradné hodiny_Úradov práce - 2020-10-28 11:04:59

Úradné hodiny Úradov práce

Oznam - 2020-10-22 07:31:31

Oznam

Tlačová správa - 2020-10-19 13:56:20

Tlačová správa

Opatrenie

VZN č. 4/2020

VZN č. 3/2020

VZN č. 2/2020

VZN č. 1/2020

Opatrenie

Uznesenie vlády SR č. 587 - 2020-10-01 09:46:15

Uznesenie vlády SR

Tlačová správa - 2020-09-25 08:22:13

Tlačová správa

Usmernenie

Opatrenie

Opatrenie

Opatrenie

Opatrenie

Tlačová správa - 2020-08-10 12:35:50

Tlačová správa

19.05.2020-Opatrenie_rúška - 2020-05-21 09:34:30

19.05.2020-Opatrenie_rúška

19.05.2020-návrh_opatrenie_UVZ SR_prevádzky

19.05.2020-Opatrenia_hromadne_podujatia

Covid-19-Opatrenia - 2020-05-21 09:28:07

COVID-19-Opatrenia

Zmena

Režimové opatrenie_HH SR - 2020-03-30 10:27:44

Režimové opatrenie

Informácia_HUN

Informácia_HUN

Informácia_HUN

Informácia_HUN

Informácia_HUN

Informácia_HUN

Zákaz prevádzok v nedeľu, sanitárny deň

Opatrernie ÚVZ SR poskytovanie sociálnych služieb

Opatrenie povinnosť nosiť rúška

Karanténne opatrenia

Zámer

Ochranné opatrenia

Zmena a doplnenie

Opatrenie ÚVZSR - 2020-03-16 09:50:22

Opatrenie ÚVZSR

Režimové opatrenie

Oznam_ÚPSVaR - 2020-03-13 14:49:21

Oznam

Verejná vyhláška - 2020-03-13 14:48:12

Verejná vyhláška

Manuál

Usmernenie

Oznam - 2020-03-12 14:20:55

Oznam

Uznesenie vlády SR

Usmernenie

Usmernenie

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Oznámenie_ÚPSVaR - 2020-03-12 13:13:54

Oznámnie_ÚPSVaR

VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady

VZN č. 5/2019 o miestnych daniach

VZN č. 4/2019 o dani z nehnuteľností

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Verejné obstarávanie - Obnova povrchov MK

VK - referent SSU - 2019-10-16 16:17:03

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

Vyhlásenie volieb do VÚC - 2019-10-16 16:15:47

Vyhlásenie volieb do VÚC

Informácie pre voličov-voľby do VÚC

Voľby do BBSK - zoznamy kandidátov

Výberové konanie na riaditeľa materskej školy

Záverečný účet obce za rok 2017

Voľby 2018 - 2019-10-16 16:07:20

Voľby 2018

Zámer navrhovanej činnosti - 2019-10-16 16:04:26

Zámer navrhovanej činnosti

Návrh rozpočtu na roky 2016 - 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019

Voľby prezidenta SR - 2019 - 2019-10-16 15:56:50

Voľby na prezidenta SR v roku 2019

Voľby EU-parlamentu - 2019 - 2019-10-16 15:49:12

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Chanava


Obecný úrad

Chanava 139

980 44, Lenartovce

IČO: 00 318 825

E-mail: info@chanava-obec.sk

Tel.: 047/559 42 16

Web: www.chanava-obec.sk

Kalendár