VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce


VZN_čistota_v_obci_na_schvaľovanie.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2020-10-07 09:21:37

Dátum vytvorenia: 2020-10-07 09:21:37

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Chanava


Obecný úrad

Chanava 139

980 44, Lenartovce

IČO: 00 318 825

E-mail: info@chanava-obec.sk

Tel.: 047/559 42 16

Web: www.chanava-obec.sk

Kalendár